RegisterClass

komputer098

Funkcja RegisterClass rejestruje klasę okna w systemie Windows, aby można było utworzyć potem okno funkcją CreateWindow lub CreateWindowEx.

Wzór:

// C
ATOM RegisterClass( const WNDCLASS *lpWndClass ) ;

Parametry:
*lpWndClass - wejście ; wskaźnik do klasy okna. Przed użyciem funkcji musisz podać wszystkie dane do klasy.

Zwracane wartości:
Jeżeli wywołanie funkcji się powiedzie zwracana adres klasy ATOM, która jest unikalna dla nazwy klasy okna. Wartość ATOM może być używana tylko przez funkcje CreateWindow, CreateWindowEx, GetClassInfo, GetClassInfoEx, FindWindow, FindWindowEx, UnregisterClass oraz metodę IActiveIMMap::FilterClientWindows.
W przeciwnym wypadku funkcja zwraca wartość NULL( zero ).

Wymagania dla funkcji

Biblioteki dll       user32.dll
Pliki nagłówkowe      Winuser.h, include Windows.h
Biblioteki lib       User32.lib
System operacyjny  Windows 95, Windows NT 3.1
Kodowanie          ANSI. 

Tłumaczenie na podstawie: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms633586(VS.85).aspx" class="link-broken" title="Dokument nie istnieje">http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms633586(VS.85).aspx

2 komentarzy

Ops... już poprawiłem

komputer098 napisał(a)

Poszerzona (...) o jeden parametr

Ale bzdura!