Null attr

Ktos
Uwaga! W XHTML niedozwolone jest stosowanie atrybutów bez przypisanej wartości i należy użyć pełnej formy:

<element {{1}}="{{1}}">

Podczas gdy w języku HTML można zastosować krótszą wersję:

<element {{1}}>
Różnice między HTML i XHTML.

0 komentarzy