Wątek przeniesiony 2018-02-13 11:50 z Newbie przez somekind.

Schemat blokowy

0

Witam, potrzebuję schematu blokowego algorytmu Dijkstry spójnego z kodem:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.IO;

namespace algorytm_dijkstry
{
  class Program
  {

    static int IlośćKrawedzi()
    {
      string[] file = File.ReadAllLines(Path.Combine(@"C:\Users\Marcin\Desktop\Projekt\graf.txt"));
      int x = file.Length - 1;
      return x;
    }

    static int IlośćWierzcholkow()
    {
      string[] file = File.ReadAllLines(Path.Combine(@"C:\Users\Marcin\Desktop\Projekt\graf.txt"));
      int x = file.Length - 1;
      int z = 0;
      try
      {
        z = Convert.ToInt32(file[x]);
      }
      catch (Exception)
      {
        Console.WriteLine("Nieprawidłowy format pliku z grafem ");
        Console.ReadLine(); throw;
      }

      return z;
    }

    static string[] Czytanie()
    {

      string[] file = File.ReadAllLines(Path.Combine(@"C:\Users\Marcin\Desktop\Projekt\graf.txt"));
      return file;
    }

    static int[,] CzytajGraf()
    {

      int n = IlośćKrawedzi();
      string[] graf = new string[n];
      graf = Czytanie();

      int[,] grav = new int[n, 3];

      for (int i = 0; i < n; i++)
      {


        string[] Foo = graf[i].Split(new char[] { ' ' });
        int j = 0;
        foreach (string Bar in Foo)
        {
          int x = 0;

          x = Convert.ToInt32(Bar);


            if (j >= 0 && j <= 1 && x >= 0 && x < IlośćWierzcholkow())
          {
            grav[i, j] = x;
            j++;
          }
          else if (j==2 && x > 0)
          {
            grav[i, j] = x;
            j++;
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Nieprawidłowy format pliku z grafem, zajrzyj do intrukcji.");
            Console.ReadLine();
            Environment.Exit(1);
            break;
          }
        }
      }

      return grav;

    }


    static int SzuknieNajD(bool[] QS, int[] d)
    {
      int min = 0;
      for (int i = 0; i < IlośćWierzcholkow(); i++) 
      {
        if (QS[i]==true)
        {
          min = i;
        }
      }

      for (int i = 0; i < IlośćWierzcholkow(); i++) 
      {
        if (QS[i]==true && d[i] < d[min])
        {
          min = i;
        }
      }
      return min;
    }

    static void Dijkstry(int start, int[,] graf, int koniec)

    {
      int[] d = new int[IlośćWierzcholkow()];
      int[] p = new int[IlośćWierzcholkow()];
      bool[] QS = new bool[IlośćWierzcholkow()];

      for (int i = 0; i < IlośćWierzcholkow(); i++)
      {
        QS[i] = true;
      }

      for (int i = 0; i < IlośćWierzcholkow(); i++) //poczatkowe wartości tablicy
      {
        d[i] = 1000;
        p[i] = -1;
        if (i==start)
        {
          d[i] = 0;
        }
      }

      int najm;
      najm = SzuknieNajD(QS, d);
      QS[najm] = false; //wykluczenie wierzchołka startu

      for (int j = 0; j < IlośćWierzcholkow(); j++)
      {

        for (int i = 0; i < IlośćKrawedzi(); i++)
        {
          if (graf[i, 0]==najm)
          {
            if (d[graf[i, 1]] > d[najm] + graf[i, 2]) //weryfikacja, czy nowy koszt jest mniejszy od starego
            {
              d[graf[i, 1]] = d[najm] + graf[i, 2]; //nadpisanie kosztu
              p[graf[i, 1]] = najm; // nadpisanie poprzednika
            }
          }

        }
        najm = SzuknieNajD(QS, d); // wyszukanie kolejnego wierzcholka
        QS[najm] = false; //wyeliminowanie kolejnego wierzcholka
      }

      if (d[koniec] != 1000)
      {
        Console.WriteLine("Łączny koszt od wierzchołka " + start.ToString() + " do wierzchołka " + koniec.ToString() + " to: " + d[koniec].ToString());
        int[] trasa = new int[IlośćWierzcholkow()];
        for (int i = 0; i < IlośćWierzcholkow(); i++)
        {
          trasa[i] = -1;
        }

        for (int i = 0; i < IlośćWierzcholkow(); i++)
        {
          trasa[i] = koniec;
          if (p[koniec]==start)
          {
            trasa[i + 1] = start;
            break;
          }
          koniec = p[koniec];

        }

        Console.WriteLine("Najkrótsza droga to:");
        for (int i = IlośćWierzcholkow() - 1; i > -1; i--)
        {
          if (trasa[i] != -1)
          {
            Console.Write(trasa[i].ToString() + " ");
          }

        }
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Nie ma drogi od wierzchołka " + start.ToString() + " do wierzchołka " + koniec.ToString());
      }

    }

    static void Main(string[] args)
    {

      int[,] graf = new int[IlośćKrawedzi(), 3];
      graf = CzytajGraf();
      int start = 0;
      int koniec = 1;


      Console.WriteLine("Podaj wierzchołek startu:");

      start = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Console.WriteLine("Podaj wierzchołek końca:");

      koniec = Int32.Parse(Console.ReadLine());

      Dijkstry(start, graf, koniec);


      Console.ReadLine();

    }
  }
}

Dziękuję:)

2

A ja potrzebuję zimnego piwka na wieczór :).

Kolego, to nie koncert życzeń. Schematu blokowego do tego konkretnego kodu nie ma, lub nie znajdziesz go, więc jedyne co pozostaje to go narysować. Jeżeli liczysz że ktoś poświęci z 2 godziny żeby go przeczytać i przerysować to muszę Cię rozczarować. W teorii albo zrobisz to sam, a nas spytasz o konkretny problem, albo dasz to do ogłoszeń drobnych. W praktyce zostaje tylko pierwsza opcja bo nie wolno tam zamieszczać ogłoszeń na zaliczenie, a to ewidentnie takie jest.

Także program w dłoń, czytasz i rysuj.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1