Schemat blokowy

0

Witam poniżej napisałam treść zadania i wstawiam napisany programik, jeśli ktoś byłby na tyle pomocny i narysował schemat blokowy do tego programu, będę wdzięczna :)

ZADANIE

Wczytać 6 liczb całkowitych a,b,c,d,e,f , które powinny być w rosnącej kolejności. Jeżeli nie są podane prawidłowo, należy wczytać liczby ponownie.
Przedziały [a,b], [c,d], [e,f] oznaczamy jako pierwszy, drugi i trzeci. Wczytujemy nową liczbę y. Określić i wyświetlić numer przedziału do którego należy dana wartość y.
Gdy y nie należy do żadnego z przedziałów, podać nr= 0.

PROGRAM:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
 
int main()
{
  int a,b,c,d,e,f,i=0,y;
  printf("Wprowadz liczby rosnaco\n");
  printf("Wprowadz 1 liczbe\n");
  scanf("%i",&a);
  printf("Wprowadz 2 liczbe\n");
  scanf("%d",&b);
  printf("Wprowadz 3 liczbe\n");
  scanf("%d",&c);
  printf("Wprowadz 4 liczbe\n");
  scanf("%d",&d);
  printf("Wprowadz 5 liczbe\n");
  scanf("%d",&e);
  printf("Wprowadz 6 liczbe\n");
  scanf("%d",&f);
  if(f>e && e>d && d>c && c>b && b>a){
    printf("Wprowadz liczbe do sprawdzenia\n");
    scanf("%i",&y);
    for (i = a; i <= f; i++)
      {
        if (y == i && y <= b)
        {
          printf("Liczba y=%i nalezy do pierwszego przedzialu", y);
          break;
        }
        else if (y == i && y <= d)
        {
          printf("Liczba y=%i nalezy do drugiego przedzialu", y);
          break;
        }
        else if (y == i && y <= f)
        {
          printf("Liczba y=%i nalezy do trzeciego przedzialu", y);
          break;
        }
        else if(y<=a || y>=f)
        {
          printf("nr = 0");
          break;
        }
      }
  }
  else
  {
    printf("Nie spelniono warunku, wprowadz liczby jeszcze raz");
    int main();
  }
  }
0

150 zł dziś wieczór, pisz na pw.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1