W klasie A mam TextArea textArea i Button przycisk, chcę zrobić obsługę przycisku w klasie B, na razie wiem jak sprawdzić czy przycisk został kliknięty, ale jak mogę pobrać tekst z textArea do Stringa? normalnie to "String tekst= textArea.getText();", ale jak dostać się z klasy B do textArea w klasie A?
Próbuję tak, ale wyskakuje mi "NullPointerException":

public class A extends Application{
	B b = new B();

	private final TextArea textArea = new TextArea();
	private final Button przycisk = new Button("Przycisk");

	@Override
  	public void start(Stage stage) {
		textArea.setMaxHeight(100);
    	grid.add(textArea, 0, 1);

		HBox hbBtn = new HBox(10);
    	hbBtn.setAlignment(Pos.BOTTOM_RIGHT);
    	 	hbBtn.getChildren().add(przycisk);
    	grid.add(hbBtn, 1, 8);

		przycisk.setOnAction(b.getHandler());
	}

  	public String getTextArea() {
    	String textAreaTekst= taTekstDoZaszyfrowania.getText();
    	return textAreaTekst;
  	}
}

public class B {
	private A a;
	private TextArea textArea;
	private EventHandler<ActionEvent> EH;
	
	public Kontroler() {
    	EH = new EventHandler<ActionEvent>() {
      	@Override
      	public void handle(ActionEvent event) {
        	String value = ((Button) event.getSource()).getText();
        	if (value.equals("Przycisk")) {
          	System.out.println("Kliknales przycisk");
          	pobierzTextArea();
        	}
      	}
    	};
  	}

  	public EventHandler<ActionEvent> getHandler() {
    	return EH;
  	}

  	private String pobierzTextArea() {
    	String tekst= a.getTextArea();
    	return tekst;
  	}	
}