Jak sprawić aby data wyświetlała się w formie dd/MM/yyyy?

0

W modelu w ASP.NET CORE mam coś takiego

 [Display(Name = "Data urodzenia")]
 [DisplayFormat(DataFormatString = "{0:dd/MM/yyyy}", ApplyFormatInEditMode = true)]
 public DateTime BirthDate { get; set; }

Jak sprawić aby data wyświetlała się w formie "dd/MM/yyyy" bo teraz "/" jest automatycznie zamieniane na "-".

0

Użyj CultureInfo.InvariantCulture w metodzie toString(); lub [DisplayFormat(DataFormatString = "{0:d}")] ale nie wiem czy to akurat zadziała.

0

Rozwiązanie z ToString działa ale to oznacza że w każdym pliku cshtml muszę wywoływać tę metodę? Musi być jakiś sposób aby zrobić to przy pomocy atrybutów...

0

[DisplayFormat(DataFormatString = "{0:d}")] wyświetla jako yyyy-MM-dd

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1