Chce podnieść nazwę pliku z listboxa i rzucić go na picturebox by on zaladowal obraz z pobranej nazwy.

 private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      
      listBox1.Items.Clear();
      listBox1.Items.Add("sp_gacie");
      listBox1.Items.Add("ts_koszula");
      AllowDrop = true;
    }

    private void listBox1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      listBox1.DoDragDrop(listBox1.SelectedItems.ToString(),DragDropEffects.Copy);
      
    }

    private void pictureBox3_DragEnter(object sender, DragEventArgs e)
    {
      e.Effect = DragDropEffects.Copy;
    }

    private void pictureBox3_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
    {
      string nazwa = e.Data.GetData(DataFormats.Text).ToString();
      pictureBox3.Image = Image.FromFile(@"gfx/ub/" + nazwa + ".jpg");
      label1.Text = nazwa;
    }

Chce po przeciagnieciu z listboxa nazwy na picturebox wyswietlic plik z ta nazwa.