[C++] błąd w konwersji

0

Mam taki o to program.

#include <iostream>
#include <string>
#include <stdlib.h>

using namespace std;

const int NMAX=50;

struct TAuto {
		string marka;
		int rocznik;
		float pojemnosc;
		string kolor;
		int nr_silnika;
		int cena;
};
	
	
struct TSalon {
		string nazwa;
		TAuto tab[NMAX];
		int ile; //l.samochodow w salonie
};


int main()
{
	TAuto a,auta; //obiekty typu TAuto
	TSalon s1,s2,s3; //obiekty typu TSalon
	
//Zad1 Wprowadz z klawiatury dane o aucie  do a 
	cout<<"Podaj dane o aucie: "<<endl;
	cout<<"Marka: "; cin>>a.marka;
	cout<<"Rocznik: "; cin>>a.rocznik;
	cout<<"Pojemnosc: "; cin>>a.pojemnosc;
	cout<<"Kolor: "; cin>>a.kolor;
	cout<<"Nr silnika: "; cin>>a.nr_silnika;
	cout<<"Cena: "; cin>>a.cena;
	cout<<endl;
	
	
//Zad2 Zapisz strukturę a do salonu s1 jako 1-szą wsp.	( o indeksie 0)

	s1.tab[0]=a;
//Zad3 Zapisz do struktury	s1 dane o kolejnych 9-ciu autach podanych 
//z klawiatury. W miejsce wsp. o indeksach 1,2,...9
	s1.ile=1;
	cout<<"Podaj dane o kolejnych 9-ciu autach"<<endl;	
	for(int k=s1.ile;k<=s1.ile+8;k++)
	{
		cout<<endl;
		cout<<"Marka: "; cin>>s1.tab[k].marka;	
		cout<<"Rocznik: "; cin>>s1.tab[k].rocznik;
		cout<<"Pojemnosc: "; cin>>s1.tab[k].pojemnosc;
		cout<<"Kolor: "; cin>>s1.tab[k].kolor;
		cout<<"Nr silnika: "; cin>>s1.tab[k].nr_silnika;
		cout<<"Cena: "; cin>>s1.tab[k].cena;
		
	}
//Zad4	Wypełnij pozostałe pola w s1.
	s1.ile=s1.ile+9;
	cout<<"Podaj nazwe salonu: "<<endl;
	cin>>s1.nazwa;
	
//Zad5 Wydruk probny salonu s1 z numeracja aut
	cout<<s1.nazwa<<endl;
	for(int k=0;k<s1.ile;k++)
	{
		cout<<k+1<<endl;
		cout<<"Marka: "<<s1.tab[k].marka;
		cout<<"Rocznik: "<<s1.tab[k].rocznik;
		cout<<"Pojemnosc: "<<s1.tab[k].pojemnosc;
		cout<<"Kolor: "<<s1.tab[k].kolor;
		cout<<"Nr silnika: "<<s1.tab[k].nr_silnika;
		cout<<"Cena: "<<s1.tab[k].cena;	
		
	}

//Zad5 Wyszukanie auta o najmniejszej cenie i wydruk jego parametrow

	int min,indeks=0; //min- naj cena auta
	min=s1.tab[0];  
	
	for(int k=1; k<s1.ile; k++)
	{
		if(s1.tab[k].cena<min)
		{
			min=s1.tab[k].cena;
			indeks=k;
		}
		
	}
//Wypisanie danych o 1-szym znalezionym aucie	

	cout<<"Najniższą cene ma auto o nr: "<<indeks<<endl;
	cout<<"Marka: "<<s1.tab[indeks].marka<<endl;
	cout<<"Rocznik: "<<s1.tab[indeks].rocznik<<endl;
	cout<<"Pojemnosc: "<<s1.tab[indeks].pojemnosc<<endl;
	cout<<"Kolor: "<<s1.tab[indeks].kolor<<endl;
	cout<<"Nr silnika: "<<s1.tab[indeks].nr_silnika<<endl;
	cout<<"Cena: "<<s1.tab[indeks].cena<<endl;
	
	
//Wyswietlenie danych o wszystkich najniższych autach

	for(int i=indeks;i<s1.ile; i++)
	{
		if(s1.tab[i].cena==min)
		{
			cout<<endl;
			cout<<"Marka: "<<s1.tab[i].marka;
			cout<<"Rocznik: "<<s1.tab[i].rocznik;
			cout<<"Pojemnosc: "<<s1.tab[i].pojemnosc;
			cout<<"Kolor: "<<s1.tab[i].kolor;
			cout<<"Nr silnika: "<<s1.tab[i].nr_silnika;
			cout<<"Cena: "<<s1.tab[i].cena;	
		}
	}		
	
system("PAUSE");	
	return 0;
}


Błąd wyskakuje w 82 linijce
chodzi o **min=s1.tab[0]; **
i treść jest taka:
prog.cpp: In function ‘int main()’:
prog.cpp:82:14: error: cannot convert ‘TAuto’ to ‘int’ in assignment

Da się jakoś to obejść/zmienić żeby program zadziałał poprawnie?

2

powinno być: min=s1.tab[0].cena;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1