JSF, DAO problem z wyświetleniem danych

0

Witam mam tak napisany kod i nie wiem dlaczego zwraca mi java.lang.NullPointerException.

package sql;

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */


import java.sql.DriverManager;
import java.sql.Connection;
import java.sql.SQLException;
//import com.mysql.jdbc.Driver;

/**
 *
 * @author Bartłomiej
 */
public class DBConnection
{

  final static String URL = "jdbc:mysql://*******/bwasik_biblioteka";
  final static String USER = "*****";
  final static String PASSWORD = ********;
  private static Connection polaczenie;

  public static Connection getConnection()
  {
    try
    {

      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

      if (polaczenie == null || polaczenie.isClosed())
      {
        polaczenie = DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);
      }

    }
    catch (ClassNotFoundException e)
    {

      System.err.println("METHOD: getConnection ERROR :not find driver");

    }
    catch (SQLException e)
    {

      System.err.println("METHOD: getConnection ERROR: " + e.getMessage());

    }
    finally
    {

      return polaczenie;

    }

  }

  public static void closeConnection()
  {
    try
    {
      if(polaczenie!=null)
      {
      polaczenie.close();
      }
    }
    catch (SQLException e)
    {
      System.err.println("METHOD : closeConnection ERROR: " + e.getMessage());
    }
  }
}
 
 /*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package ziarna;

import java.io.Serializable;
import javax.persistence.Basic;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.NamedQueries;
import javax.persistence.NamedQuery;
import javax.persistence.Table;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;

/**
 *
 * @author Bartłomiej
 */
@Entity
@Table(name = "Uzytkownik")
@XmlRootElement
@NamedQueries(
{
  @NamedQuery(name = "Uzytkownik.findAll", query = "SELECT u FROM Uzytkownik u"),
  @NamedQuery(name = "Uzytkownik.findByIdUzytkownik", query = "SELECT u FROM Uzytkownik u WHERE u.idUzytkownik = :idUzytkownik"),
  @NamedQuery(name = "Uzytkownik.findByHaslo", query = "SELECT u FROM Uzytkownik u WHERE u.haslo = :haslo"),
  @NamedQuery(name = "Uzytkownik.findByStatus", query = "SELECT u FROM Uzytkownik u WHERE u.status = :status")
})
public class Uzytkownik implements Serializable
{
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  @Id
  @Basic(optional = false)
  @Column(name = "idUzytkownik")
  private Integer idUzytkownik;
  @Basic(optional = false)
  @Column(name = "Haslo")
  private String haslo;
  @Basic(optional = false)
  @Column(name = "status")
  private short status;

  public Uzytkownik()
  {
  }

  public Uzytkownik(Integer idUzytkownik)
  {
    this.idUzytkownik = idUzytkownik;
  }

  public Uzytkownik(Integer idUzytkownik, String haslo, short status)
  {
    this.idUzytkownik = idUzytkownik;
    this.haslo = haslo;
    this.status = status;
  }

  public Integer getIdUzytkownik()
  {
    return idUzytkownik;
  }

  public void setIdUzytkownik(Integer idUzytkownik)
  {
    this.idUzytkownik = idUzytkownik;
  }

  public String getHaslo()
  {
    return haslo;
  }

  public void setHaslo(String haslo)
  {
    this.haslo = haslo;
  }

  public short getStatus()
  {
    return status;
  }

  public void setStatus(short status)
  {
    this.status = status;
  }

  @Override
  public int hashCode()
  {
    int hash = 0;
    hash += (idUzytkownik != null ? idUzytkownik.hashCode() : 0);
    return hash;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object object)
  {
    // TODO: Warning - this method won't work in the case the id fields are not set
    if (!(object instanceof Uzytkownik))
    {
      return false;
    }
    Uzytkownik other = (Uzytkownik) object;
    if ((this.idUzytkownik == null && other.idUzytkownik != null) || (this.idUzytkownik != null && !this.idUzytkownik.equals(other.idUzytkownik)))
    {
      return false;
    }
    return true;
  }

  @Override
  public String toString()
  {
    return "ziarna.Uzytkownik[ idUzytkownik=" + idUzytkownik + " ]";
  }
}
 /*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package ziarna;

import sql.DBConnection;
import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Collection;
import javax.faces.bean.ManagedBean;
import javax.faces.bean.RequestScoped;

/**
 *
 * @author Bartłomiej
 */
@ManagedBean
@RequestScoped
public class UzytkownikDAO
{

  /**
   * Creates a new instance of UzytkownikDAO
   */
  private Collection<Uzytkownik> uzytkownicy;

  public UzytkownikDAO()
  {
  }

  public Collection<Uzytkownik> getUzytkownicy()
  {

    try
    {

      Connection polaczenie = DBConnection.getConnection();
      ResultSet rs = polaczenie.createStatement().executeQuery("select * from Uzytkownik");
      while (rs.next())
      {
        Uzytkownik uzytkownik = new Uzytkownik();
        uzytkownik.setIdUzytkownik(rs.getInt("idUzytkownik"));
        uzytkownik.setHaslo(rs.getString("Haslo"));


      }
      polaczenie.close();
    }
    catch (SQLException e)
    {
      System.err.println("METHOD: getUzytkownik ERROR: " + e.getMessage());
    }
    
    return uzytkownicy;
  }

  public void setUzytkownicy(Collection<Uzytkownik> uzytkownicy)
  {
    this.uzytkownicy = uzytkownicy;
  }
}

faces-config.xml

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>

<!-- =========== FULL CONFIGURATION FILE ================================== -->

<faces-config version="2.1"
  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-facesconfig_2_1.xsd">

<managed-bean>
    <menaged-bean-name>UzytkownikDAO</menaged-bean-name>
    <managed-bean-class>ziarna.UzytkownikDAO</managed-bean-class>
    <managed-bean-scope>request</managed-bean-scope>
  </managed-bean>
</faces-config>

index.html

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
   xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets">
  <h:head>
    <title>Facelet Title</title>
  </h:head>
  <h:body>
    <table>
      <tr>
        <th>Imie</th>
      </tr>    
      <ui:repeat value="#{uzytkownikDAO.uzytkownicy}" var="ksiazka">
        <tr>         
          <td>1</td>         
        </tr>
        
      </ui:repeat>
    </table>
  </h:body>
</html>
2

GDZIE rzuca ci nullpointerem? Tak trudno to napisać? Musze czytac cały kod? żal.pl
Błąd masz w klasie UzytkownikDAO:

 1. NIGDZIE nie tworzysz kolekcji "uzytkownicy". Masz ją tylko zdeklarowaną
 2. NIGDZIE nie dodajesz użytkowników których wyciągasz z bazy do tej kolekcji a mimo to ją zwracasz
  Co powinieneś zrobić? Wywalić to pole klasy, kolekcje tworzysz wewnątrz metody i dodawać do tej kolekcji userów wyciąganych z bazy.
0

Przepraszam Shalom za problem . Pomogło mi to z java.lang.NullPointerException. Trochę bałaganu w kodzie zrobiłem bo nie wiem dlaczego nie chce mi wyświetlić tyle jedynek ile jest obiektów w kolekcji . Ani jednej mi nie wyświetla czyli przekazuje mi pustą listę . Próbowałem deklarować , pobierać w różnych miejscach bez skutku .

Kod po poprawce

 /*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package ziarna;

import sql.DBConnection;
import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collection;
import javax.faces.bean.ManagedBean;
import javax.faces.bean.RequestScoped;

/**
 *
 * @author Bartłomiej
 */
@ManagedBean
@RequestScoped
public class UzytkownikDAO
{

  /**
   * Creates a new instance of UzytkownikDAO
   */
  private Collection<Uzytkownik> uzytkownicy;

  public UzytkownikDAO()
  {
    uzytkownicy=new ArrayList<Uzytkownik>();
    Uzytkownik uzytkownik = new Uzytkownik();
    uzytkownik.setIdUzytkownik(444);
    uzytkownicy.add(uzytkownik);
  }

  public Collection<Uzytkownik> getUzytkownicy()
  {
    uzytkownicy = new ArrayList<Uzytkownik>();
    try
    {

      Connection polaczenie = DBConnection.getConnection();
      ResultSet rs = polaczenie.createStatement().executeQuery("select * from Uzytkownik");
      while (rs.next())
      {
        Uzytkownik uzytkownik = new Uzytkownik();
        uzytkownik.setIdUzytkownik(rs.getInt("idUzytkownik"));
        uzytkownik.setHaslo(rs.getString("Haslo"));
        uzytkownicy.add(uzytkownik);


      }
      polaczenie.close();
    }
    catch (SQLException e)
    {
      System.err.println("METHOD: getUzytkownik ERROR: " + e.getMessage());
    }

    return uzytkownicy;
  }

  public void setUzytkownicy(Collection<Uzytkownik> uzytkownicy)
  {
    this.uzytkownicy = uzytkownicy;
  }
}

index.xhtml

 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
   xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
   xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets">
  <h:head>
    <title>Facelet Title</title>
  </h:head>
  <h:body>
    <table>
      <tr>
        <th>Imie</th>
      </tr>    
      <ui:repeat value="#{UzytkownikDAO.uzytkownicy}" var="ksiazka">
        <tr>         
          <td>#{ksiazka.idUzytkownika}</td>         
        </tr>
        
      </ui:repeat>
    </table>
  </h:body>
</html>
0

Nie bardzo rozumiem gdzie masz problem. Zapnij się debugerem w tym getUzytkownicy jak normalny człowiek i zobacz co się dzieje.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1