Błąd "Could not find Java SE Runtime Environment."

0

Witam,

pomyślałem że nauczę się programować i nawet nie ruszyłem z miejsca. Kiedy załaduję podstawowy program, widzę:

Abnormal build process termination: 
C:\Users\Paweł\.jdks\openjdk-20.0.1\bin\java.exe -Xmx700m -Djava.awt.headless=true "-Djna.boot.library.path=C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/jna/amd64" -Djna.nosys=true -Djna.noclasspath=true --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.api=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.util=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.code=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.comp=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.file=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.main=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.model=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.parser=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.processing=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.tree=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.jvm=ALL-UNNAMED -Dcompile.parallel=false -Drebuild.on.dependency.change=true -Didea.IntToIntBtree.page.size=32768 -Djdt.compiler.useSingleThread=true -Daether.connector.resumeDownloads=false -Dio.netty.initialSeedUniquifier=-8402946677588263985 -Dfile.encoding=windows-1252 -Duser.language=en -Duser.country=GB -Didea.paths.selector=IdeaIC2023.1 "-Didea.home.path=C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2" -Didea.config.path=C:/Users/Paweł/AppData/Roaming/JetBrains/IdeaIC2023.1 -Didea.plugins.path=C:/Users/Paweł/AppData/Roaming/JetBrains/IdeaIC2023.1/plugins -Djps.log.dir=C:/Users/Paweł/AppData/Local/JetBrains/IdeaIC2023.1/log/build-log "-Djps.fallback.jdk.home=C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/jbr" -Djps.fallback.jdk.version=17.0.6 -Dio.netty.noUnsafe=true -Djava.io.tmpdir=C:/Users/Paweł/AppData/Local/JetBrains/IdeaIC2023.1/compile-server/java1_920213bf/_temp_ -Djps.backward.ref.index.builder=true -Dtmh.instrument.annotations=true -Dtmh.generate.line.numbers=true "-Djps.kotlin.home=C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2\plugins\Kotlin\kotlinc" -Dkotlin.incremental.compilation=true -Dkotlin.incremental.compilation.js=true -Dkotlin.daemon.enabled -Dkotlin.daemon.client.alive.path=\"C:\Users\Paweł\AppData\Local\Temp\kotlin-idea-15585429619023175977-is-running\" -Dide.propagate.context=false -classpath "C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/java/lib/jps-launcher.jar" org.jetbrains.jps.cmdline.Launcher "C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/java/lib/jps-builders.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/java/lib/jps-builders-6.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/java/lib/jps-javac-extension.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/util.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/util-8.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/util_rt.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/annotations.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/3rd-party-rt.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/protobuf.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/jps-model.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/java/lib/javac2.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/forms_rt.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/java/lib/aether-dependency-resolver.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/idea_rt.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/Kotlin/lib/jps/kotlin-jps-plugin.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/util.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/devkit/lib/devkit-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/eclipse/lib/eclipse-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/eclipse/lib/eclipse-common.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/ant/lib/ant-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/platform-langInjection/lib/java-langInjection-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/Groovy/lib/groovy-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/Groovy/lib/groovy-constants-rt.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/javaFX/lib/javaFX-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/javaFX/lib/javaFX-common.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/uiDesigner/lib/jps/java-guiForms-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/space/lib/space-java-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/maven/lib/maven-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/gradle-java/lib/gradle-jps.jar" org.jetbrains.jps.cmdline.BuildMain 127.0.0.1 50010 9f5c2a78-a67d-40b5-b804-7972f3cb34f6 C:/Users/Paweł/AppData/Local/JetBrains/IdeaIC2023.1/compile-server
Error: could not find java.dllError: Could not find Java SE Runtime Environment.
5

Ja wprawdzie w Javie nie siedzę, ale ten fragment Error: could not find java.dllError: Could not find Java SE Runtime Environment. wydaje się dość jednoznaczny.

Masz JRE i/lub JDK zainstalowane? Jeśli tak, to czy wersja sie zgadza z wymaganiaim IDE? Jeśli tak - masz oraz wersja się zgadza, to może kwestia ustawienia ścieżek?

0
public class Main {
  public static void main(String[] args) {

    System.out.println("Hello world!");
    System.out.println("cześć!");
  }
}

daje run main.java i taki klops mi wyskakuje :(

Abnormal build process termination: 
C:\Users\Paweł\.jdks\openjdk-20.0.1\bin\java.exe -Xmx700m -Djava.awt.headless=true "-Djna.boot.library.path=C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/jna/amd64" -Djna.nosys=true -Djna.noclasspath=true --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.api=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.util=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.code=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.comp=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.file=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.main=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.model=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.parser=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.processing=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.tree=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.jvm=ALL-UNNAMED -Dcompile.parallel=false -Drebuild.on.dependency.change=true -Didea.IntToIntBtree.page.size=32768 -Djdt.compiler.useSingleThread=true -Daether.connector.resumeDownloads=false -Dio.netty.initialSeedUniquifier=7073785649483784400 -Dfile.encoding=windows-1252 -Duser.language=en -Duser.country=GB -Didea.paths.selector=IdeaIC2023.1 "-Didea.home.path=C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2" -Didea.config.path=C:/Users/Paweł/AppData/Roaming/JetBrains/IdeaIC2023.1 -Didea.plugins.path=C:/Users/Paweł/AppData/Roaming/JetBrains/IdeaIC2023.1/plugins -Djps.log.dir=C:/Users/Paweł/AppData/Local/JetBrains/IdeaIC2023.1/log/build-log "-Djps.fallback.jdk.home=C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/jbr" -Djps.fallback.jdk.version=17.0.6 -Dio.netty.noUnsafe=true -Djava.io.tmpdir=C:/Users/Paweł/AppData/Local/JetBrains/IdeaIC2023.1/compile-server/untitled1_65001c/_temp_ -Djps.backward.ref.index.builder=true -Dtmh.instrument.annotations=true -Dtmh.generate.line.numbers=true "-Djps.kotlin.home=C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2\plugins\Kotlin\kotlinc" -Dkotlin.incremental.compilation=true -Dkotlin.incremental.compilation.js=true -Dkotlin.daemon.enabled -Dkotlin.daemon.client.alive.path=\"C:\Users\Paweł\AppData\Local\Temp\kotlin-idea-4279121764624610016-is-running\" -Dide.propagate.context=false -classpath "C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/java/lib/jps-launcher.jar" org.jetbrains.jps.cmdline.Launcher "C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/java/lib/jps-builders.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/java/lib/jps-builders-6.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/java/lib/jps-javac-extension.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/util.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/util-8.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/util_rt.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/annotations.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/3rd-party-rt.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/protobuf.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/jps-model.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/java/lib/javac2.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/forms_rt.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/java/lib/aether-dependency-resolver.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/idea_rt.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/Kotlin/lib/jps/kotlin-jps-plugin.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/util.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/devkit/lib/devkit-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/eclipse/lib/eclipse-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/eclipse/lib/eclipse-common.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/ant/lib/ant-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/platform-langInjection/lib/java-langInjection-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/Groovy/lib/groovy-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/Groovy/lib/groovy-constants-rt.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/javaFX/lib/javaFX-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/javaFX/lib/javaFX-common.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/uiDesigner/lib/jps/java-guiForms-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/space/lib/space-java-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/maven/lib/maven-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/gradle-java/lib/gradle-jps.jar" org.jetbrains.jps.cmdline.BuildMain 127.0.0.1 49962 4c76c917-1b8d-474f-aaef-55152fa93115 C:/Users/Paweł/AppData/Local/JetBrains/IdeaIC2023.1/compile-server
Error: could not find java.dllError: Could not find Java SE Runtime Environment.
0

a przeczytałeś post wyżej?

5

Panie Pawle !
Tak wygląda życie programisty , wiecznie problemy , ja bym się jednak zastanowił czy warto w to wchodzić bo potem są tylko większe i większe :D

2
bambik napisał(a):

daje run main.java i taki klops mi wyskakuje :(

Abnormal build process termination: 
C:\Users\Paweł\.jdks\openjdk-20.0.1\bin\java.exe -Xmx700m -Djava.awt.headless=true "-Djna.boot.library.path=C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/jna/amd64" -Djna.nosys=true -Djna.noclasspath=true --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.api=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.util=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.code=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.comp=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.file=ALL-UNNAMED --add-opens -- #
Error: could not find java.dllError: Could not find Java SE Runtime Environment.

Wygląda, że całkowicie nie przeczytałeś postu @cerrato - wyjaśnił Ci dokładnie gdzie leży problem.

Dostałeś odpowiedź, że komunikat Error: could not find java.dllError: Could not find Java SE Runtime Environment. jest jednoznaczny.

Jeśli nie znasz angielskiego, to wrzuć błąd w Google Translate:
screenshot-20230606105735.png

Rozwiązania są dwa:

 • Albo nie masz zainstalowanego w ogóle Java SE (ani JRE ani JDK)
 • Albo masz je zainstalowane, tylko niepoprawnie skonfigurowane (np nie masz ustawionego JAVA_HOME, nie masz SDK wpiętego w swoje IDE, lub inne).

Nie ma to żadnego związku z programem który próbujesz uruchomić - każdy program skończyłby się takim samym błedem.

0

ii klops ;/

Abnormal build process termination: 
C:\Users\Paweł\.jdks\openjdk-20.0.1\bin\java.exe -Xmx700m -Djava.awt.headless=true "-Djna.boot.library.path=C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/jna/amd64" -Djna.nosys=true -Djna.noclasspath=true --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.api=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.util=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.code=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.comp=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.file=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.main=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.model=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.parser=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.processing=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.tree=ALL-UNNAMED --add-opens jdk.compiler/com.sun.tools.javac.jvm=ALL-UNNAMED -Dcompile.parallel=false -Drebuild.on.dependency.change=true -Didea.IntToIntBtree.page.size=32768 -Djdt.compiler.useSingleThread=true -Daether.connector.resumeDownloads=false -Dio.netty.initialSeedUniquifier=6774351963768174854 -Dfile.encoding=windows-1252 -Duser.language=en -Duser.country=GB -Didea.paths.selector=IdeaIC2023.1 "-Didea.home.path=C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2" -Didea.config.path=C:/Users/Paweł/AppData/Roaming/JetBrains/IdeaIC2023.1 -Didea.plugins.path=C:/Users/Paweł/AppData/Roaming/JetBrains/IdeaIC2023.1/plugins -Djps.log.dir=C:/Users/Paweł/AppData/Local/JetBrains/IdeaIC2023.1/log/build-log "-Djps.fallback.jdk.home=C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/jbr" -Djps.fallback.jdk.version=17.0.6 -Dio.netty.noUnsafe=true -Djava.io.tmpdir=C:/Users/Paweł/AppData/Local/JetBrains/IdeaIC2023.1/compile-server/untitled4_9f17b1df/_temp_ -Djps.backward.ref.index.builder=true -Dtmh.instrument.annotations=true -Dtmh.generate.line.numbers=true "-Djps.kotlin.home=C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2\plugins\Kotlin\kotlinc" -Dkotlin.incremental.compilation=true -Dkotlin.incremental.compilation.js=true -Dkotlin.daemon.enabled -Dkotlin.daemon.client.alive.path=\"C:\Users\Paweł\AppData\Local\Temp\kotlin-idea-4194667108984651042-is-running\" -Dide.propagate.context=false -classpath "C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/java/lib/jps-launcher.jar" org.jetbrains.jps.cmdline.Launcher "C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/java/lib/jps-builders.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/java/lib/jps-builders-6.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/java/lib/jps-javac-extension.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/util.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/util-8.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/util_rt.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/annotations.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/3rd-party-rt.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/protobuf.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/jps-model.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/java/lib/javac2.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/forms_rt.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/java/lib/aether-dependency-resolver.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/idea_rt.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/Kotlin/lib/jps/kotlin-jps-plugin.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/lib/util.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/devkit/lib/devkit-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/eclipse/lib/eclipse-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/eclipse/lib/eclipse-common.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/ant/lib/ant-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/platform-langInjection/lib/java-langInjection-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/Groovy/lib/groovy-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/Groovy/lib/groovy-constants-rt.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/javaFX/lib/javaFX-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/javaFX/lib/javaFX-common.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/uiDesigner/lib/jps/java-guiForms-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/space/lib/space-java-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/maven/lib/maven-jps.jar;C:/Program Files/JetBrains/IntelliJ IDEA Community Edition 2023.1.2/plugins/gradle-java/lib/gradle-jps.jar" org.jetbrains.jps.cmdline.BuildMain 127.0.0.1 50649 ea94035b-66e1-4296-b4c7-c87ee1beef59 C:/Users/Paweł/AppData/Local/JetBrains/IdeaIC2023.1/compile-server
Error: could not find java.dllError: Could not find Java SE Runtime Environment.

Screenshot (2).png
Screenshot (3).pngcf

0

@bambik: to co masz na zmiennych środowiskowych nijak ma się do tego, co próbujesz odpalić. Ustaw JAVA_HOME na C:\Users\Paweł\.jdks\openjdk-20.0.1.

2

@bambik zrobiłem eksperyment:

 • pobrałem wersję ZIP
 • rozpakowałem ZIP
 • cd ideaIC-2023.1.2.win\bin
 • uruchomiłem idea.bat
 • SOA #1

Wersja ZIP zawiera w sobie jave w odpowiedniej wersji w folderze ideaIC-2023.1.2.win\jbr\bin

0

Czy w tym folderze na pewno znajdują się wszystkie zależności Javy, w tym java.dll? Jak masz ustawione SDK w Intellij? (prawy klik na projekt -> Open Module Settings -> Project -> SDK). Czy w SDK jest openjdk20 i language level ma ustawione 20 albo SDK Default?

1

@Patryqu w folderze znajdują sie wszystkie zależności dla uruchomienia IDE

JDK uzyte dla projektu można pobrać/wybrać z listy rozwijanej "JDK"

screenshot-20230607224217.png

screenshot-20230607224420.png

0

Ja bym usunął z dysku wszystko co ma J w początku nazwy i poinstalował na nowo. Byś wyciągnął jakieś wnioski, zyskał trochę świadomości. Chociaż jave to Ci odradzam, chcesz pisać poważne rzeczy, ucz się C, chcesz szybko okienka, idz w javascript.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1