Program, którego nie rozumiem

0

Napisz funkcję ReadIntSafeRange i ReadRealSafeRange umożliwiające bezpieczne wprowadzenie danych typu integer i real oraz sprawdzające czy wprowadzone dane należą do odpowiedniego przedziału obustronnie domkniętego. Zadbaj o właściwą postać parametrów i wyników funkcji.

1

50zł.

0

ReadIntSafeRange -> wczytywanie intów

ReadRealSafeRange -> wczytywanie zmiennych typu double

jakie constrainty masz w tych funkcjach zastosować masz w treści zadania

0

nie rozumiem

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1