Qt5 - niepotrzebne .dll

0

Cześć mam taki problem:
Kiedy próbuje odpalić swoją aplikację z pliku .exe qt wymaga dodania pewnych plików .dll (co jest oczywiście normalne)
jednakże nie normalne jest to że wymaga on kompletnie niepotrzebnych plików np:

Qt5Qml.dll
Qt5OpenGL.dll
Qt5Sql.dll

w mojej aplikacji nie korzystam z QML, OpenGL, czy baz danych SQL, a mimo to aplikacja wymaga tych bibliotek przez co całość waży ok. 100 mb co jak na prostą appke jest zdecydowanie za dużo...
z góry dziękuję za pomoc ;)

0

Masz źle napisany plik *.pro. Jest w nim coś za dużo. Zapewne na samym początku użyłeś złego kreatora projektu.
Pokaż plik *.pro.

0

Qt5 tak ma. Dlatego dałem sobie z nim spokój. Chociaż chętnie wysłucham rozwiązania ;-)

0

plik .pro

#-------------------------------------------------
#
# Project created by QtCreator 2013-03-27T21:01:50
#
#-------------------------------------------------

QT    += core gui webkitwidgets xml

greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets

TARGET = MissedTV
TEMPLATE = app


SOURCES += main.cpp\
    tv.cpp \
  about.cpp

HEADERS += tv.h

FORMS  += tv.ui

RESOURCES += \
  resources.qrc

@Azarien
na co przeszedłeś z Qt? bo też sie zastanawiam nad czymś nowym...

0

Webkit wymaga dll od qml i sql. Tak więc niestety to musisz mieć gdy używasz webkit ale gdybyś nie potrzebował to wtedy tamte dll nie będą wymagane(chyba że będziesz robił aplikację z qml lub sql). OpenGL nie jestem pewien ale zapewne też webkit wymaga. W tym przypadku on jest winowajcą zależności o których napisałeś.

2

Odświeżę temat, by się pochwalić przekompilowanym Qt, znacznie odchudzonym o zbędne DLL-ki.

Użyłem Visual C++ Express 2010 SP1. Oficjalne źródła qt-everywhere-opensource-src-5.1.1. Składnia configure:

configure -prefix d:\qtlite -nomake tests -nomake examples -debug-and-release -opensource -shared -opengl desktop -no-icu -no-angle -no-sse2 -no-sse3 -no-ssse3 -no-sse4.1 -no-sse4.2 -no-avx -no-avx2 -no-mp

Skompilowany program okienkowy (prosta forma) wymaga tylko:

Qt5Core.dll
Qt5Gui.dll
Qt5Widgets.dll
msvcr100.dll
msvcp100.dll

Żadnych GLES, OpenGL, ICU, czy Direct3D. Razem 13 mega zamiast prawie 40.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1