Schemat blokowy

0

Byłbym bardzo wdzięczny, jeśli ktoś opracuje schemat blokowy dla tego pliku.

#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;

int n,il_ob,i,j,k,x,z,y=0;
fstream plik;

int main()
{

cout<<"Podaj ilosc obrotow: ";
cin>>il_ob;
plik.open("dane.txt", ios::in);
plik>>n;
int a[n][n],b[n][n];
cout<<"Tablica a:"<<endl;
for(i=0;i<n;i++)
{
for(j=0;j<n;j++)
{
plik>>a[i][j];
b[i][j]=a[i][j];
if((a[i][j]<1)or(a[i][j]>999)){y=1;};
cout<<a[i][j]<<" ";
}
cout<<endl;
}
plik.close();

if((y==0)and(il_ob<50)and(il_ob>0)and(n>2)and(n<52)and(n%2==1))

{
for(z=0;z<=n/2;z++)
{
for(i=1;i<=(n-1-2*z)*il_ob/(n-1);i++)
{
for(j=0+z;j<n-z-1;j++)

{
 b[j][z]=a[j+1][z];
 b[j+1][n-z-1]=a[j][n-z-1];
 b[n-z-1][j]=a[n-z-1][j+1];
 b[z][j+1]=a[z][j];
}
for(k=0;k<n;k++)
      {
        for(x=0;x<n;x++)
        {
          a[k][x]=b[k][x];
        }
      }

}
}

cout<<"Tablica b:"<<endl;
for(i=0;i<n;i++)
{
for(j=0;j<n;j++)
{
cout<<b[i][j]<<" ";
}
cout<<endl;
}
}

else {cout<<"Bledne dane!";};
return 0;
}

0

Pokaż co dotychczas sam zrobiłeś, albo idź do działu praca.
Also, ten kod się nawet nie skompiluje, bo w C++ nie masz VLA.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1