Single

Szczawik

Single - typ rzeczywisty języka Delphi

Typ liczbowy, 32 bitowy (4 bajty), zmiennoprzecinkowy

Zakres: (1.5 x 10-45 .. 3.4 x 1038)

Single to typ liczby zmiennoprzecinkowej, zgodnej ze standardem IEEE 754, dla liczb pojedynczej precyzji. W wielu językach programowania typ ten jest nazwany float [ang. floating-point - zmiennoprzecinkowy].

Budowa liczby jest następująca:

Znak (Z)Cecha (C)Mantysa (M)
1 bit8 bitów23 bity
Postać liczby jest następująca: `(-1)^Z * 0,M * 2^(C-127)`

Bit znaku 0 oznacza +, bit 1 oznacza -. Przesunięcie cechy o 127 pozwala na tworzenie cechy dwójkowej z zakresu 2(-127) .. 2(128).

Wartości specjalne:
Infinity - nieskończoność dodatnia
NegInfinity - nieskończoność ujemna
NaN - nie liczba (not a number) [na przykład wynik dzielenia przez zero]

Zero w liczbach zmiennoprzecinkowych może posiadać znak + albo -. Różnica wynika z obliczeń, jakie dały taki wynik - jest to wykorzystywane przez niektóre operacje matematyczne.

Typ single posiada bliźniaczy typ o poszerzonej precyzji: Double.

0 komentarzy