Variants

moRs

Moduł Variants zawiera typy, procedury i funkcje obsługujące typ Variant.

Typy danych
Funkcja/TypOpis
[[Delphi/TCustomVariantType]]TCustomVariantType jest klasą bazową dla typów variant definiowanych przez użytkownika.
[[Delphi/TInvokeableVariantType]]TInvokeableVariantType jest klasą bazową dla typów variant definiowanych przez użytkownika, z implementacją własnych metod i właściwości.
Funkcje/Procedury/Zmienne
[[Delphi/BooleanToStringRule]]Określa zasadę konwersji typu [[Delphi/Boolean]] do [[Delphi/String]].
[[Delphi/DynArrayFromVariant]]Tworzy dynamiczną tablicę z [[Delphi/Variant|varianta]].
[[Delphi/DynArrayToVariant]]Tworzy tablicę [[Delphi/Variant|variantów]] z tablicy dynamicznej.
[[Delphi/EmptyParam]]Zawiera [[Delphi/OleVariant]], które reprezentuje nieużywany opcjonalny parametr w [[Delphi/Interfejsy|interfejsach]] dualnych.
[[Delphi/FindCustomVariantType]]Zwraca obiekt, który implementuje niestandardowy typ [[Delphi/Variant]].
[[Delphi/FindVarData]]Zwraca wskaźnik do danych [[Delphi/Variant|varianta]].
[[Delphi/HandleConversionException]]Obsługuje wyjątki podczas konwersji typów [[Delphi/Variant|variantów]].
[[Delphi/Null]]Zwraca [[Delphi/Variant|variant]] o wartości Null.
[[Delphi/NullAsStringValue]]Określa wartość [[Delphi/Łańcuchy|znakową]] [[Delphi/Null|varianta Null]].
[[Delphi/NullEqualityRule]]Określa regułę równości przy porównywaniu [[Delphi/Variant|variantów]].
[[Delphi/NullMagnitudeRule]]Określa reguły wielkości [[Delphi/Variant|variantów]] przy ich porównywaniu.
[[Delphi/NullStrictConvert]]Określa, czy konwersja [[Delphi/Variant|varianta]] [[Delphi/Null]] jest błędem.
[[Delphi/PackVarCreation]]Określa czy preferowane są typy [[Delphi/Variant]] oszczedzające pamięć.
[[Delphi/Unassigned]]Zwraca 'pusty' [[Delphi/Variant|variant]].
[[Delphi/VarArrayCreate]]Tworzy tablicę [[Delphi/Variant|variantową]].
[[Delphi/VarArrayCreateError]]Wskazuje błąd tworzenia tablicy.
[[Delphi/VarArrayDimCount]]Zwraca liczbę wymiarów tablicy [[Delphi/Variant|variantowej]].
[[Delphi/VarArrayGet]]Zwraca [[Delphi/Variant]], który przedstawia pojedynczą wartość z wielo-wymiarowej tablicy variantowej.
[[Delphi/VarArrayHighBound]]Zwraca górną granicę dla wymiaru w tablicy [[Delphi/Variant|variantowej]].
[[Delphi/VarArrayLock]]Blokuje tablicę [[Delphi/Variant|variantową]] i zwraca wskaźnik do danych.
[[Delphi/VarArrayLowBound]]Zwraca dolną granicę wymiaru tablicy [[Delphi/Variant|variantowej]].
[[Delphi/VarArrayOf]]Tworzy i wypełnia jedno-wymiarową tablicę [[Delphi/Variant|variantową]].
[[Delphi/VarArrayPut]]Ustawia wartość pojedynczej komórki w tablicy [[Delphi/Variant|variantowej]].
[[Delphi/VarArrayRef]]Zwraca referencję do określonej tablicy [[Delphi/Variant|variantowej]].
[[Delphi/VarArrayUnlock]]Odblokowuje tablice [[Delphi/Variant|variantową]].
[[Delphi/VarAsError]]Konwertuje HRESULT na variant błędowy (typu varError).
[[Delphi/VarAsType]]Konwertuje [[Delphi/Variant]] na określony typ.
[[Delphi/VarCastError]]Wywołuje wyjątek [[Delphi/EVariantTypeCastError]].
[[Delphi/VarCheckEmpty]]Wywołuje wyjątek jeśli wartość podanego [[Delphi/Variant|varianta]] wynosi [[Delphi/Unassigned]].
[[Delphi/VarCompareValue]]Zwraca nierówność zachodzącą pomiędzy [[Delphi/Variant|variantami]].
[[Delphi/VarCopyNoInd]]Kopiuje [[Delphi/Variant]].
[[Delphi/VarDispProc]]Umożliwia obsługę Automation bazowanej na IDispatch.
[[Delphi/VarEnsureRange]]Zwraca [[Delphi/Variant]] o wartości w podanych przedziale.
[[Delphi/VarFromDateTime]]Zwraca [[Delphi/Variant]] zawierający bieżącą datę i czas.
[[Delphi/VarInRange]]Wskazuje czy wartość [[Delphi/Variant|Varianta]] zawiera się w podanym przedziale.
[[Delphi/VarInvalidNullOp]]Wskazuje operację variantową na wartości [[Delphi/Null]].
[[Delphi/VarInvalidOp]]Wskazuję nieprawidłową operację variantową.
[[Delphi/VarIsArray]]Wskazuje czy podany [[Delphi/Variant|variant]] jest tablicą.
[[Delphi/VarIsByRef]]Wskazuje czy wartość podanego [[Delphi/Variant|varianta]] jest referencją.
[[Delphi/VarIsClear]]Wskazuje czy podany [[Delphi/Variant|variant]] ma nieokreśloną wartość.
[[Delphi/VarIsCustom]]Wskazuje czy podany [[Delphi/Variant|variant]] jest niestandardowym variantem.
[[Delphi/VarIsEmpty]]Wskazuje czy podany [[Delphi/Variant|variant]] jest wartości [[Delphi/UnAssigned]].
[[Delphi/VarIsEmptyParam]]Wskazuje czy podany [[Delphi/Variant|variant]] przedstawia nieprzypisany parametr opcjonalny.
[[Delphi/VarIsError]]Wskazuje czy podany [[Delphi/Variant|variant]] jest variantem błędowym; opcjonalnie konwertuje variant spowrotem na HRESULT.
[[Delphi/VarIsFloat]]Wskazuje czy podany [[Delphi/Variant|variant]] przedstawia [[Delphi/Typy Danych/Rzeczywiste|liczbę zmiennoprzecinkową]].
[[Delphi/VarIsNull]]Wskazuje czy podany [[Delphi/Variant|variant]] jest wartością [[Delphi/Null]].
[[Delphi/VarIsNumeric]]Wskazuje czy podany [[Delphi/Variant|variant]] przedstawia wartość liczbową.
[[Delphi/VarIsOrdinal]]Wskazuje czy podany [[Delphi/Variant|variant]] przedstawia wartość porządkową.
[[Delphi/VarIsStr]]Wskazuje czy podany [[Delphi/Variant|variant]] przedstawia wartość [[Delphi/Łańcuchy|łańcuchową]].
[[Delphi/VarIsType]]Wskazuje czy podany [[Delphi/Variant|variant]] jest danego typu.
[[Delphi/VarOverflowError]]Wywołuje wyjątek [[Delphi/EVariantOverflowError]].
[[Delphi/VarRangeCheckError]]Wywołuje wyjątek [[Delphi/EVariantRangeCheckError]].
[[Delphi/VarResultCheck]]Wywołuje wyjątek variantowy na podstawie wartości HRESULT.
[[Delphi/VarSameValue]]Wskazuje czy dwa [[Delphi/Variant|varianty]] mają te same wartości.
[[Delphi/VarSupports]]Wskazuje czy wartość [[Delphi/Variant|varianta]] jest [[Delphi/Interfejsy|interfejsem]] który obsługuje podany interfejs.
[[Delphi/VarToDateTime]]Konwertuje podany [[Delphi/Variant|variant]] na wartość [[Delphi/TDateTime]].
[[Delphi/VarToStr]]Konwertuje wartość [[Delphi/Variant|varianta]] na typ [[Delphi/Łańcuchy|łańcuchowy]].
[[Delphi/VarToStrDef]]Konwertuje wartość [[Delphi/Variant|varianta]] na typ [[Delphi/Łańcuchy|łańcuchowy]].
[[Delphi/VarToWideStr]]Konwertuje wartość [[Delphi/Variant|varianta]] na łańcuch [[Delphi/WideString]].
[[Delphi/VarToWideStrDef]]Konwertuje wartość [[Delphi/Variant|varianta]] na łańcuch [[Delphi/WideString]].
[[Delphi/VarType]]Zwraca kod typu podanego [[Delphi/Variant|varianta]].
[[Delphi/VarTypeAsText]]Zwraca [[Delphi/Łańcuchy|łańcuch znaków]] opisujący typ [[Delphi/Variant|varianta]].
[[Delphi/VarTypeIsValidArrayType]]Wskazuje czy kod typu [[Delphi/Variant|varianta]] reprezentuje typ, który może zostać użyty dla elementów w tablicy variantowej.
[[Delphi/VarTypeIsValidElementType]]Wskazuje czy kod typu [[Delphi/Variant|varianta]] reprezentuje typ, który może zostać użyty dla elementów w tablicy variantowej.

VarCheckEmpty

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1816 odsłon

VarIsClear

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2042 odsłony

VarIsType

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1797 odsłon

VarIsEmpty

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2189 odsłon

VarAsType

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2359 odsłon

VarType

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 2403 odsłony

VarIsNull

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2979 odsłon

Unassigned

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2636 odsłon

0 komentarzy