CSS

Width

Av4

width - ustala szerokość elementu blokowego. Polecenie może dawać różny efekt zależnie od użytego modelu pudełkowego. Szerokość elementu nie jest dziedziczona.

Możliwe wartości:

<div style="border: 1px solid red; width: 200px; padding: 10px;">Ten div ma 220 pikseli szerokości (padding lewy + szerokość + padding prawy).</div>
Ten div ma 220 pikseli szerokości (padding lewy + szerokość + padding prawy).
<div style="border: 1px solid red; width: 200px;"><div style="border: 1px solid green; width: auto;">Automatycznie dopasowana szerokość</div></div>
Automatycznie dopasowana szerokość

Jeśli zawartość elementu jest szersza od niego samego, nie zostanie on rozciągnięty (zobacz Overflow i Min-width).

<div style="border: 1px solid red; width: 200px;"><div style="border: 1px solid green; width: 300px;">Element o szerokości 300px, wystaje ponad ten o szerokości 200px.</div></div>
Element o szerokości 300px, wystaje ponad ten o szerokości 200px.

Polecenia pokrewne

* [[css/height]] * [[css/max-width]], [[css/min-width]] * [[css/box-sizing]] * [[css/padding]]

Odpowiednik html

* atrybut [[(X)HTML/Atrybuty/Width]]

Wersja specyfikacji

* CSS 1 * CSS 2 * CSS 2.1

Wsparcie przeglądarek

* Internet Explorer 6 i starsze nieprawidłowo interpretują [[css/model_pudełkowy]], przez co polecenie może dawać efekt inny od oczekiwanego.
CSS

0 komentarzy