CSS

Visibility

visibility - określa czy element jest widoczny. Element ukryty przy pomocy tego polecenia, nadal zajmuje miejsce na stronie (na tym polega różnica w stosunku do stylu Display: none). Styl jest dziedziczony.

Możliwe wartości:

<div style="border: 1px solid blue">
<p style="width: 100px; height: 100px; border: 1px solid red; visibility:hidden;">
Ukryty element</p>
<p style="visibility: visible;">Element widoczny</p>
</div>

Ukryty element

Element widoczny

Polecenia pokrewne

* [[css/display]]

Odpowiednik html

* brak

Wersja specyfikacji

* CSS 2 * CSS 2.1

Wsparcie przeglądarek

* Wszystkie nowoczesne przeglądarki
CSS

0 komentarzy