Współrzędne

Riddle

Artykuł jest przeznaczony dla zarówno dla początkujących kodziarzy, jak i również dla tych ze stażem. Przykłady tutaj pokazane będą w językach Pascal i C++ ale z powodzeniem mogą zostać przetłumaczone na inne języki bez większych problemów.
Więc zaczynamy!

Na początek zadeklarujmy sobie strukturę TPoint (w Delphi jest ona w module Types, w C++ jej nie ma):

struct TPoint
{
 int x, y;
};

Oraz funkcję sqr (podnosi ona wartość do kwadratu):

float sqr(float n)
{
 return n*n;
}

Obliczanie odległości między dwoma punktami w układzie współrzędnych

Każde okienko jest swego rodzaju układem współrzędnych z tym, że różni się od tradycyjnego tylko tym, że oś Y inkrementuje w dół, a w tradycyjnym w górę. Więc nie ma żadnych przeszkód, aby używać zwyczajnych funkcji trygonometrycznych. Po tym małym wstępie przechodzimy dalej, czyli do obliczania odległości. W tym celu posłużę się troszku zmienionym twierdzeniem Pitagorasa. Załóżmy chcemy obliczyć odległość między tymi dwoma punktami.

układ.jpg

Wystarczy wyobrazić sobie, że ta linia to trzeci bo trójkąta prostokątnego.

układ2.jpg

I teraz przeprowadzamy bardzo proste obliczenia:

function GetDistance(A, B: TPoint): Extended;
var FlankA, FlankB, FlankC: Extended;
begin
 FlankA := A.Y - B.Y;      //Długość boku A
 FlankB := A.X - B.X;      //Długość boku B

 {To nic że wartości mogą być ujemne, gdyż później podniesiemy je do kwadratu}

 FlankC := Sqrt(        //Pierwiastek z...
         Sqr(FlankA)   //...bok A do kwadratu...
         +        //...plus...
         Sqr(FlankB)   //...bok B do kwadratu.
         );   

 Result := FlankC; 
end;
float GetDistance (TPoint A, TPoint B)
{
 float FlankA = A.Y - B.Y;    //Długość boku A
 float FlankB = A.X - B.X;    //Długość boku B
 
 // To nic że wartości mogą być ujemne, gdyż później podniesiemy je do kwadratu

 float FlankC = sqrt(       //Pierwiastek z...
          sqr(FlankA)  //...bok A do kwadratu...
          +       //...plus...
          sqr(FlankB)  //...bok B do kwadratu.
          );   

 return FlankC;   
}

W przykładzie powyżej użyłem więcej zmiennych, niżeli jest to konieczne, aby zobrazować na czym polega rozwiązanie. Równie dobrze można ten zapis uprościć do takiej postaci:

function GetDistance(A, B: TPoint): Extended;
begin
 Result := Sqrt(Sqr(A.Y - B.Y) + Sqr(A.X - B.X) );
end;
float GetDistance(TPoint A, TPoint B)
{
 return sqrt(sqr(A.Y - B.Y) + sqr(A.X - B.X));
}

Odnajdywanie punktu

Teraz zajmiemy się czymś troszku innym, a mianowicie odnajdywaniem takiego punktu B, który jest na określonej odległości od punktu A i pod określonym kątem.

uses Math;

const 
 Pi = 3.1415;

function FindPoint(A: TPoint; Distance, Angle: Integer); TPoint;
begin
 Result.X := Round(A.X + Distance * Sin(Angle / 180 * Pi));
 Result.Y := Round(A.Y + Distance * Cos(Angle / 180 * Pi));
end;
#include <math.h>
 
#define PI 3.1415

TPoint FindPoint(TPoint A, int Distance, int Angle)
{
 TPoint point
 point.X = round(A.X + Distance * sin(Angle / 180 * Pi));
 point.Y = round(A.Y + Distance * cos(Angle / 180 * Pi));
 return point;
}

Właściwie nie wiem jak mógłbym wytłumaczyć ten kod, po prostu działa i już ;)

Obliczanie kąta

Można bardzo prosto przerobić powyższy kod do takiej postaci:

b.y = a.y + distance * \cos (\frac{angle}{180 * \pi})
b.y - a.y = distance * \cos (\frac{angle}{180 * \pi})
\frac{b.y - a.y}{distance} = \cos (\frac{angle}{180 * \pi})
\arccos (\frac{b.y - a.y}{distance}) = \frac{angle}{180 * \pi}
\frac{\arccos (\frac{b.y - a.y}{distance}) * 180}{\pi} = angle

Więc:

function GetAngle(A, B: TPoint): Extended;
var Distance, Angle: Extended; 
begin
 Distance := GetDistance(A, B); //Funkcja z wcześniejszej części artykułu
 Angle := ArcCos((B.Y - A.Y) / Distance) * 180 / Pi;
 Result := Angle;
end;
float GetAngle (TPoint A, TPoint B)
{ 
 float distance = GetDistance(A, B); //Funkcja z wcześniejszej części artykułu
 float angle = acos((B.Y - A.Y) / distance) * 180 / Pi;
 return angle; 
}

Ten kod posłuży do znalezienia @@[email protected]@

układ3.jpg

Powyższy kod obliczy kąt z przedziału 0-180 stopni z każdej strony. Jeżeli chcemy obliczyć, kąt z przedziału 0-360 stopni, należy dodać linijkę

if B.X < A.X then Angle := 360 - Angle;
if (B.X < A.X) angle = 360 - angle;

Warto zauważyć że ten kod obliczy jedynie kąt między osią Y a linią |AB|. Żeby, natomiast, obliczyć kąt pomiędzy dowolnymi trzema punktami...

układ4.jpg

...należy najpierw obliczyć kąt pomiędzy osią Y a linią |AB|, potem między osią Y a linią |AC| a potem je od siebie odjąć.

function GetAngle(A, B, C: TPoint): Extended; overload; 
begin
 Result := GetAngle(A, C) - GetAngle(B, A);
end;
float GetAngle (TPoint A, TPoint B, TPoint C)
{
 return GetAngle(A, C) - GetAngle(B, A);
}

Zastrzegam sb prawo do tego artykułu i nie zgadzam sie na publikowanie go gdziekolwiek bez mojej wiedzy.

5 komentarzy

U mnie też nie ma, nie wiem czemu.

Czy tylko u mnie w artykule nie ma obrazków? Ale na podglądzie podczas edycji już są.