HTML oraz XHTML

HTML oraz XHTML to języki znacznikowe opisu danych, które służą do tworzenia struktury oraz opisywania wyglądu stron internetowych.

HTML jest aplikacją SGML, natomiast XHTML - aplikacją XML.

XHTML często opisywany jest jako następca HTML 4, co jest nieprawdą - następcą HTML 4 jest HTML 5, który wciąż jest rozwijany. Do tworzenia stron internetowych powinno się przeważnie używać HTML 4.

Koordynacją rozwoju języków HTML oraz XHTML zajmuje się World Wide Web Consortium.

Poprawność kodu napisanego w HTML i XHTML można sprawdzić przy pomocy validatora.

Znaczniki HTML 4.01 i XHTML 1.0

Podstawowe znaczniki

 • [[(X)HTML/Doctype|!DOCTYPE]]
 • [[(X)HTML/html]]
 • [[(X)HTML/body]]
 • [[(X)HTML/hn|h1 do h6]]
 • [[(X)HTML/p]]
 • [[(X)HTML/br]]
 • [[(X)HTML/hr]]
 • [[(X)HTML/Komentarze]]

Formatowanie

 • [[(X)HTML/b]], [[(X)HTML/i]], [[(X)HTML/u]]
 • [[(X)HTML/big]], [[(X)HTML/small]]
 • [[(X)HTML/sup]], [[(X)HTML/sub]]
 • [[(X)HTML/em]], [[(X)HTML/strong]]
 • [[(X)HTML/bdo]]
 • [[(X)HTML/font]]

Wyjście

[[(X)HTML/pre]] - [[(X)HTML/code]] - [[(X)HTML/tt]] - [[(X)HTML/kbd]] - [[(X)HTML/var]] - [[(X)HTML/dfn]] - [[(X)HTML/samp]] - [[(X)HTML/xmp]]

Blokowe

[[(X)HTML/address]] - [[(X)HTML/blockquote]] - [[(X)HTML/center]]

Liniowe

[[(X)HTML/acronym]] - [[(X)HTML/abbr]] - [[(X)HTML/q]] - [[(X)HTML/cite]] - [[(X)HTML/ins]] - [[(X)HTML/del]] - [[(X)HTML/s]] - [[(X)HTML/strike]]

Odnośniki

 • [[(X)HTML/a]]
 • [[(X)HTML/link]]

Ramki

[[(X)HTML/frame]] - [[(X)HTML/frameset]] - [[(X)HTML/noframes]] - [[(X)HTML/iframe]]

Formularze

 • [[(X)HTML/form]]
 • [[(X)HTML/input]], [[(X)HTML/textarea]], [(X)HTML/button]]
 • [[(X)HTML/select]], [[(X)HTML/option]], [[(X)HTML/optgroup]]
 • [[(X)HTML/label]], [[(X)HTML/legend]], [[(X)HTML/fieldset]]
 • [[(X)HTML/isindex]]

Listy

 • [[(X)HTML/ul]], [[(X)HTML/ol]]
 • [[(X)HTML/li]]
 • [[(X)HTML/dl]], [[(X)HTML/dt]], [[(X)HTML/dd]]
 • [[(X)HTML/dir]], [[(X)HTML/menu]]

Obrazki

 • [[(X)HTML/img]]
 • [[(X)HTML/map]], [[(X)HTML/area]]

Tabele

 • [[(X)HTML/table]]
 • [[(X)HTML/tr]], [[(X)HTML/td]], [[(X)HTML/th]]
 • [[(X)HTML/caption]]
 • [[(X)HTML/thead]], [[(X)HTML/tfoot]], [[(X)HTML/tbody]]
 • [[(X)HTML/col]], [[(X)HTML/colgroup]]

Style, opakowania

 • [[(X)HTML/style]]
 • [[(X)HTML/div]], [[(X)HTML/span]]>

Informacje o dokumencie

[[(X)HTML/head]] - [[(X)HTML/title]] - [[(X)HTML/meta]] - [[(X)HTML/base]] - [[(X)HTML/basefont]]

Programowanie

[[(X)HTML/script|script]] - [[(X)HTML/noscript]] - [[(X)HTML/Applet]] - [[(X)HTML/object]] - [[(X)HTML/param]]

Kolory w (X)HTML

[[(X)HTML/kolory1]] - [[(X)HTML/kolory2]] - [[(X)HTML/kolory3]]

Inne aspekty języka (X)HTML

* [[(X)HTML/Atrybuty|Atrybuty znaczników]] * [[(X)HTML/Zdarzenia]] * [[(X)HTML/Kodowania znaków]] * [[(X)HTML/Znaki specjalne]] * [[(X)HTML/XHTML|Różnice między językami HTML i XHTML]] * [[(X)HTML/Deprecated|Zdeprecjonowane elementy i atrybuty (Deprecated)]]

Języki związane z (X)HTML

Znacznikowe: [[XML]], [[XSL]] Skryptowe: [[JavaScript]] Opisujące wygląd dokumentu: [[CSS]]

<code> - kod języka programowania

 • 2021-09-03 14:59
 • 2 komentarzy
 • 2408 odsłon

<bdo> - kierunek tekstu

 • 2021-09-03 15:44
 • 0 komentarzy
 • 3114 odsłon

Sub

 • 2021-12-26 10:18
 • 2 komentarzy
 • 2451 odsłon

Sup

 • 2021-12-26 10:16
 • 0 komentarzy
 • 2713 odsłon

<pre> - tekst preformatowany

 • 2021-09-03 15:59
 • 0 komentarzy
 • 3775 odsłon

<blockquote> - blok cytatu

 • 2021-09-03 15:41
 • 1 komentarz
 • 3174 odsłony

XHTML

 • 2010-10-31 18:27
 • 12 komentarzy
 • 3371 odsłon

Em

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2744 odsłony

Big

 • 2006-05-20 13:21
 • 0 komentarzy
 • 2590 odsłon

Noframes

 • 2010-10-31 18:27
 • 3 komentarzy
 • 2407 odsłon

Strong

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2869 odsłon

Font

 • 2010-10-31 18:27
 • 3 komentarzy
 • 5361 odsłon

Caption

 • 2006-06-13 12:30
 • 0 komentarzy
 • 2823 odsłony

<table> - Tabelka

 • 2021-09-23 13:42
 • 0 komentarzy
 • 3138 odsłon

Small

 • 2017-06-12 07:55
 • 2 komentarzy
 • 2560 odsłon