<script> - osadzenie programu lub danych w innym języku programowania

jrCoder

<script>

Znacznik <script> służy do zagnieżdżania skryptów lub danych w kodzie HTML oraz XHTML lub definiowania odsyłacza do skryptu umieszczonego w zewnętrznym pliku. Znacznik <script> może być użyty zarówno jako tag zamozamykający się (<script/>) lub jako standardowe tagi (<script></script>).

<script/>
<script></script>

Jeśli w tagu <script> znajduje się program, wtedy kolejność umieszaczania znaczników <script> ma znaczenie, jako, ze przeglądarka będzie je wykonywała po kolei i strona może zostać nie załadowana do końca, zanim skrypt nie zostanie wykonany - z tego powodu zaleca się umieszczanie znaczników <script> na dole strony.

Przykład użycia

 • Zagnieżdżony kod JavaScript

  <script type="text/javscript">
    document.write("To jest test");
  </script>
  

  Jeśli <script> zostanie podany bez type, zostanie zintepretowany jako kod JavaScript.

  <script>
    document.write("To jest test");
  </script>
  
 • Skrypt w języku Visual Basic

   <script type="text/vbscript" src="plik_skryptu.vbs"></script>
  
 • Dane zserializowane do JSON

  <script type="application/json">
    {"key": "value", "name": "Jack", "surname": "Sparrow"}
  </script>
  

Główne atrybuty

 • defer - skrypt będzie wykonywane po załadowaniu strony
 • event - określa zdarzenie po którym zostanie wykonany skrypt
 • for - określa identyfikator obiektu od którego mają być przechwytywane zdarzenia
 • Id - atrybut definiujący identyfikator znacznika
 • Src - adres pliku zawierającego skrypt
 • Type - definicja typu MIME skryptu (zarówno wpisanego, jak i zewnętrznego)

Dostępne zdarzenia

Zobacz też:

1 komentarz

Prawie dobrze, ale w tym dziale mamy już ustalone reguły formatowania artykułów (http://4programmers.net/Pomoc/Zasady_redagowania_artyku%C5%82%C3%B3w#id-Zasady-redagowania---(X)HTML), wymaga dostosowania.

Atrybuty i zdarzenia mają nieprawidłowe linki (prawidłowe są w postaci cośtam, opisy ich, zwłaszcza te dłuższe w rodzaju language przeniósłbym do oddzielnych artykułów. A atrybutu xmlns nie opisujemy, bo jest to składnik samego XML-a i może być zastosowany w każdym znaczniku każdego dokumentu XML.

Można by też coś dopisać o możliwości zamykania znacznika Script przez normalne <script />, ale z uwzględnieniem problemów z tym związanych.