Label

`<label>`

Definiuje etykietę dla pola formularza, kliknięcie na etykietę jest równoznaczne kliknięciu na to pole.

Zobacz też: Form Input

Kliknij na etykiety

<form name="formularz" action=""> <input type="radio" name="pytanie" id="tak" /> <label for="tak">Jestem na tak!</label>
<input type="radio" name="pytanie" id="nie" /> <label for="nie">Jestem na nie!</label> </form> ```

Kliknij na etykiety

<form name="formularz" action=""> <input type="radio" name="pytanie" id="tak" /> <label for="tak">Jestem na tak!</label>
<input type="radio" name="pytanie" id="nie" /> <label for="nie">Jestem na nie!</label> </form>

Atrybuty opcjonalne

for - definuje Id elementu dla którego pole jest etykietą</li> </ul>

Główne atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator * [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS * [[(X)HTML/Atrybuty/title]] * [[(X)HTML/Atrybuty/dir]] * [[(X)HTML/Atrybuty/lang]] * (X)HTML/Atrybuty/xml:lang

Dostępne zdarzenia

* [[(X)HTML/Zdarzenia/accesskey]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onfocus]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onblur]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

0 komentarzy