I

Bełdzio

``

Znaczenie

Znacznik I (italic - kursywa) jest znacznikiem w językach HTML oraz XHTML.

Działanie

pochylenie tekstu</li> </ul>

Sposób użycia

To jest tekst zwykły, a to pochylony ```

Główne Atrybuty

* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - unikalny identyfikator * [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - nazwa klasy znacznika * [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - definicja styli CSS

Dostępne zdarzenia

* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]] * [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

Odpowiednik`` w CSS

Jako że zgodnie ze specyfikacją XHTML powinno się całkowicie oddzielać warstwę prezentacji, przerzucając ją do styli CSS, zamiast znacznika `` powinniśmy stosować styl [[CSS/font-style]] o wartości italic To jest tekst zwykły, a to pochylony ```

3 komentarzy

grrr... Sami żeście 'styli' !

bordeux: ee? < i > nie jest przestarzałe przecież w żadnym standardzie (X)HTML.

Phitherek: nie musisz poprawiać xHTML na XHTML...