Face

maxi

Face

Atrybut znacznika [[(X)HTML/Font|`<font>`]], określa krój czcionki używany do wyświetlenia tekstu objętego znacznikiem.
Uwaga! Atrybut ten jest oznaczony jako [[(X)HTML/Deprecated|przestarzały]] i nie jest obecny w wersji Strict językow HTML i XHTML. Nie nalezy go używać, zamiast niego powinno się stosować nowsze techniki - na przykład dla atrybutów odpowiadających za wygląd są to odpowiednie polecenia arkuszy stylów [[CSS]].

Wartość

* lista nazw czcionek Nazwy czcionek są oddzielone przecinkami, jeśli pierwsza czcionka z listy nie zostanie znaleziona w systemie używana jest kolejna, ilość czcionek na liście nie jest ograniczona. Zaleca się ujmowanie wielowyrazowych nazw czcionek w apostrofy, np. 'Times New Roman'.

Przykład użycia

Wpisz

<font face="'Lucida Console', Arial">Ten tekst będzie Napisany czcionką Lucida Console. Jeśli użytkownik nie ma zainstalowanej takiej czcionki, zostanie użyta czcionka Arial.</font> ```

Wynik

<font face="'Lucida Console', Arial">Ten tekst będzie Napisany czcionką Lucida Console. Jeśli użytkownik nie ma zainstalowanej takiej czcionki, zostanie użyta czcionka Arial.</span>

Zobacz też

* [[(X)HTML/Font]] * [[(X)HTML/Atrybuty/Size]] * [[(X)HTML/Atrybuty/Color]]

0 komentarzy