Width

maxi

Width

Ten atrybut ustawia szerokość elementów wyświetlanych blokowo. Wartość podawana jest w pikselach.

Przykład użycia

Ten blok ma szerokość 400 pikseli.
```

Zalecenia

Atrybut ten jest obowiązkowy dla obrazków. Nie ustalenie wielkości obrazka może zepsuć wygląd strony, w przypadku nie załadowania, lub w trakcie ładowania się grafiki.

We wszystkich pozostałych przypadkach, nie należy używać tego atrybutu, lecz jego odpowiednika w css: Width.

Zobacz też

Height </li> </ul>

0 komentarzy