Style

jrCoder

Atrybut style służy do definowania stylu wpisanego (CSS) w znaczniku.

Postać ogólna definicji stylu wpisanego:

<znacznik style="definicja_stylu">

<h2>Przykład</h2>
<h4>Wpisz</h4>
<code class="html4strict"><span style="font: 16px Georgia; color: green; border: 2px dashed red">4programmers.net</span>

Wynik

4programmers.net

Zobacz też:

[[(X)HTML/Atrybuty/Class]]</li> [[CSS]]</li> </ul>

0 komentarzy