Size

maxi

Size

Atrybut znacznika <font>, określa rozmiar czcionki tekstu objętego znacznikiem. Możliwe wartości to liczby z zakresu 1-7, domyślna wartość 3 jest równa pozmiarowi czcionki 12,5 pt czyli 1 em.

Przykłady użycia

<font size="3">Ten tekst będzie miał domyślny rozmiar 1em</font>

<font size="1"> ten tekst będzie miał rozmiar 0.6em</font>

<font size="2"> ten tekst będzie miał rozmiar 0.8em</font>

<font size="4"> ten tekst będzie miał rozmiar 1.2em</font>

<font size="5"> ten tekst będzie miał rozmiar 1.4em</font>

<font size="6"> ten tekst będzie miał rozmiar 2em</font>

<font size="7"> ten tekst będzie miał rozmiar 3em</font>

(wartości em są przybliżone)

<h2>Zobacz też</h2>

* [[(X)HTML/Font]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Face]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/Color]]

0 komentarzy