Border

maxi

Border

Ten atrybut ustawia grubość obramowania elementów wyświetlanych blokowo. Wartość podawana jest w pikselach.

Przykład użycia

Ten blok ma obramowanie o grubości 1 piksela.
Ten blok ma obramowanie o grubości 5 pikseli.
```

Zalecenia

Ten atrybut jest zdeprecjonowany; to znaczy, że jest on obsługiwany przez przeglądarki ale nie jest to obowiązkowe i ich kolejne wersje mogą go nie rozpoznawać. Zaleca się stosowanie jego odpowiednika CSS: Border-width

0 komentarzy