Applet

Manna5

<applet>

Znacznik `<applet>` służy do osadzania w dokumencie apletów Javy. Obecnie jest on przestarzały, aplety nie uruchamiają się już nawet w Internet Explorerze.

HTML5

Usunięto znacznik.

HTML4

Znacznik przestarzały.

HTML3

Jest on elementem wierszowym, jego najważniejszym atrybutem jest `code`, który podaje ścieżkę do skompilowanej klasy pochodnej od Applet zawierającej kod apletu. Dostępne są także atrybuty `alt`, `width`, `height`, `vspace`, `hspace` oraz `align` mające takie samo znaczenie jak przy obrazkach. Parametry można przekazać apletowi za pomocą znacznika `<param>` wewnątrz znacznika apletu.

Przykład

```html <applet code="Bubbles.class" width="500" height="500"> Java applet that draws animated bubbles. </applet> ```

0 komentarzy