HTML oraz XHTML

HTML oraz XHTML to języki znacznikowe opisu danych, które służą do tworzenia struktury oraz opisywania wyglądu stron internetowych.

HTML jest aplikacją SGML, natomiast XHTML - aplikacją XML.

XHTML często opisywany jest jako następca HTML 4, co jest nieprawdą - następcą HTML 4 jest HTML 5, który wciąż jest rozwijany. Do tworzenia stron internetowych powinno się przeważnie używać HTML 4.

Koordynacją rozwoju języków HTML oraz XHTML zajmuje się World Wide Web Consortium.

Poprawność kodu napisanego w HTML i XHTML można sprawdzić przy pomocy validatora.

Znaczniki HTML 4.01 i XHTML 1.0

Podstawowe znaczniki

 • [[(X)HTML/Doctype|!DOCTYPE]]
 • [[(X)HTML/html]]
 • [[(X)HTML/body]]
 • [[(X)HTML/hn|h1 do h6]]
 • [[(X)HTML/p]]
 • [[(X)HTML/br]]
 • [[(X)HTML/hr]]
 • [[(X)HTML/Komentarze]]

Formatowanie

 • [[(X)HTML/b]], [[(X)HTML/i]], [[(X)HTML/u]]
 • [[(X)HTML/big]], [[(X)HTML/small]]
 • [[(X)HTML/sup]], [[(X)HTML/sub]]
 • [[(X)HTML/em]], [[(X)HTML/strong]]
 • [[(X)HTML/bdo]]
 • [[(X)HTML/font]]

Wyjście

[[(X)HTML/pre]] - [[(X)HTML/code]] - [[(X)HTML/tt]] - [[(X)HTML/kbd]] - [[(X)HTML/var]] - [[(X)HTML/dfn]] - [[(X)HTML/samp]] - [[(X)HTML/xmp]]

Blokowe

[[(X)HTML/address]] - [[(X)HTML/blockquote]] - [[(X)HTML/center]]

Liniowe

[[(X)HTML/acronym]] - [[(X)HTML/abbr]] - [[(X)HTML/q]] - [[(X)HTML/cite]] - [[(X)HTML/ins]] - [[(X)HTML/del]] - [[(X)HTML/s]] - [[(X)HTML/strike]]

Odnośniki

 • [[(X)HTML/a]]
 • [[(X)HTML/link]]

Ramki

[[(X)HTML/frame]] - [[(X)HTML/frameset]] - [[(X)HTML/noframes]] - [[(X)HTML/iframe]]

Formularze

 • [[(X)HTML/form]]
 • [[(X)HTML/input]], [[(X)HTML/textarea]], [(X)HTML/button]]
 • [[(X)HTML/select]], [[(X)HTML/option]], [[(X)HTML/optgroup]]
 • [[(X)HTML/label]], [[(X)HTML/legend]], [[(X)HTML/fieldset]]
 • [[(X)HTML/isindex]]

Listy

 • [[(X)HTML/ul]], [[(X)HTML/ol]]
 • [[(X)HTML/li]]
 • [[(X)HTML/dl]], [[(X)HTML/dt]], [[(X)HTML/dd]]
 • [[(X)HTML/dir]], [[(X)HTML/menu]]

Obrazki

 • [[(X)HTML/img]]
 • [[(X)HTML/map]], [[(X)HTML/area]]

Tabele

 • [[(X)HTML/table]]
 • [[(X)HTML/tr]], [[(X)HTML/td]], [[(X)HTML/th]]
 • [[(X)HTML/caption]]
 • [[(X)HTML/thead]], [[(X)HTML/tfoot]], [[(X)HTML/tbody]]
 • [[(X)HTML/col]], [[(X)HTML/colgroup]]

Style, opakowania

 • [[(X)HTML/style]]
 • [[(X)HTML/div]], [[(X)HTML/span]]>

Informacje o dokumencie

[[(X)HTML/head]] - [[(X)HTML/title]] - [[(X)HTML/meta]] - [[(X)HTML/base]] - [[(X)HTML/basefont]]

Programowanie

[[(X)HTML/script|script]] - [[(X)HTML/noscript]] - [[(X)HTML/Applet]] - [[(X)HTML/object]] - [[(X)HTML/param]]

Kolory w (X)HTML

[[(X)HTML/kolory1]] - [[(X)HTML/kolory2]] - [[(X)HTML/kolory3]]

Inne aspekty języka (X)HTML

* [[(X)HTML/Atrybuty|Atrybuty znaczników]] * [[(X)HTML/Zdarzenia]] * [[(X)HTML/Kodowania znaków]] * [[(X)HTML/Znaki specjalne]] * [[(X)HTML/XHTML|Różnice między językami HTML i XHTML]] * [[(X)HTML/Deprecated|Zdeprecjonowane elementy i atrybuty (Deprecated)]]

Języki związane z (X)HTML

Znacznikowe: [[XML]], [[XSL]] Skryptowe: [[JavaScript]] Opisujące wygląd dokumentu: [[CSS]]

Applet

 • 2021-12-26 10:12
 • 0 komentarzy
 • 80 odsłon

Znaki specjalne w HTML

 • 2021-09-23 14:25
 • 0 komentarzy
 • 386 odsłon

<td> - komórka w tabeli (table data cell)

 • 2021-09-03 16:03
 • 3 komentarzy
 • 2707 odsłon

Ins

 • 2006-12-22 17:06
 • 0 komentarzy
 • 2548 odsłon

Pozycjonowanie

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2849 odsłon

Frame

 • 2021-09-23 15:38
 • 4 komentarzy
 • 2799 odsłon

Doctype

 • 2006-07-19 12:25
 • 0 komentarzy
 • 1407 odsłon

<link> - odnośnik

 • 2021-09-03 17:25
 • 2 komentarzy
 • 3246 odsłon

<address> - dane kontaktowe

 • 2021-09-03 17:31
 • 0 komentarzy
 • 3203 odsłony

<var> - zmienna lub argument

 • 2021-09-03 15:52
 • 4 komentarzy
 • 2630 odsłon

<tt> - teletype [Nie wspierany]

 • 2021-09-04 12:21
 • 2 komentarzy
 • 2354 odsłony

<code> - kod języka programowania

 • 2021-09-03 14:59
 • 2 komentarzy
 • 2178 odsłon

<bdo> - kierunek tekstu

 • 2021-09-03 15:44
 • 0 komentarzy
 • 2968 odsłon

Sub

 • 2021-12-26 10:18
 • 2 komentarzy
 • 2307 odsłon