HTML oraz XHTML

HTML oraz XHTML to języki znacznikowe opisu danych, które służą do tworzenia struktury oraz opisywania wyglądu stron internetowych.

HTML jest aplikacją SGML, natomiast XHTML - aplikacją XML.

XHTML często opisywany jest jako następca HTML 4, co jest nieprawdą - następcą HTML 4 jest HTML 5, który wciąż jest rozwijany. Do tworzenia stron internetowych powinno się przeważnie używać HTML 4.

Koordynacją rozwoju języków HTML oraz XHTML zajmuje się World Wide Web Consortium.

Poprawność kodu napisanego w HTML i XHTML można sprawdzić przy pomocy validatora.

Znaczniki HTML 4.01 i XHTML 1.0

Podstawowe znaczniki

 • [[(X)HTML/Doctype|!DOCTYPE]]
 • [[(X)HTML/html]]
 • [[(X)HTML/body]]
 • [[(X)HTML/hn|h1 do h6]]
 • [[(X)HTML/p]]
 • [[(X)HTML/br]]
 • [[(X)HTML/hr]]
 • [[(X)HTML/Komentarze]]

Formatowanie

 • [[(X)HTML/b]], [[(X)HTML/i]], [[(X)HTML/u]]
 • [[(X)HTML/big]], [[(X)HTML/small]]
 • [[(X)HTML/sup]], [[(X)HTML/sub]]
 • [[(X)HTML/em]], [[(X)HTML/strong]]
 • [[(X)HTML/bdo]]
 • [[(X)HTML/font]]

Wyjście

[[(X)HTML/pre]] - [[(X)HTML/code]] - [[(X)HTML/tt]] - [[(X)HTML/kbd]] - [[(X)HTML/var]] - [[(X)HTML/dfn]] - [[(X)HTML/samp]] - [[(X)HTML/xmp]]

Blokowe

[[(X)HTML/address]] - [[(X)HTML/blockquote]] - [[(X)HTML/center]]

Liniowe

[[(X)HTML/acronym]] - [[(X)HTML/abbr]] - [[(X)HTML/q]] - [[(X)HTML/cite]] - [[(X)HTML/ins]] - [[(X)HTML/del]] - [[(X)HTML/s]] - [[(X)HTML/strike]]

Odnośniki

 • [[(X)HTML/a]]
 • [[(X)HTML/link]]

Ramki

[[(X)HTML/frame]] - [[(X)HTML/frameset]] - [[(X)HTML/noframes]] - [[(X)HTML/iframe]]

Formularze

 • [[(X)HTML/form]]
 • [[(X)HTML/input]], [[(X)HTML/textarea]], [(X)HTML/button]]
 • [[(X)HTML/select]], [[(X)HTML/option]], [[(X)HTML/optgroup]]
 • [[(X)HTML/label]], [[(X)HTML/legend]], [[(X)HTML/fieldset]]
 • [[(X)HTML/isindex]]

Listy

 • [[(X)HTML/ul]], [[(X)HTML/ol]]
 • [[(X)HTML/li]]
 • [[(X)HTML/dl]], [[(X)HTML/dt]], [[(X)HTML/dd]]
 • [[(X)HTML/dir]], [[(X)HTML/menu]]

Obrazki

 • [[(X)HTML/img]]
 • [[(X)HTML/map]], [[(X)HTML/area]]

Tabele

 • [[(X)HTML/table]]
 • [[(X)HTML/tr]], [[(X)HTML/td]], [[(X)HTML/th]]
 • [[(X)HTML/caption]]
 • [[(X)HTML/thead]], [[(X)HTML/tfoot]], [[(X)HTML/tbody]]
 • [[(X)HTML/col]], [[(X)HTML/colgroup]]

Style, opakowania

 • [[(X)HTML/style]]
 • [[(X)HTML/div]], [[(X)HTML/span]]>

Informacje o dokumencie

[[(X)HTML/head]] - [[(X)HTML/title]] - [[(X)HTML/meta]] - [[(X)HTML/base]] - [[(X)HTML/basefont]]

Programowanie

[[(X)HTML/script|script]] - [[(X)HTML/noscript]] - [[(X)HTML/Applet]] - [[(X)HTML/object]] - [[(X)HTML/param]]

Kolory w (X)HTML

[[(X)HTML/kolory1]] - [[(X)HTML/kolory2]] - [[(X)HTML/kolory3]]

Inne aspekty języka (X)HTML

* [[(X)HTML/Atrybuty|Atrybuty znaczników]] * [[(X)HTML/Zdarzenia]] * [[(X)HTML/Kodowania znaków]] * [[(X)HTML/Znaki specjalne]] * [[(X)HTML/XHTML|Różnice między językami HTML i XHTML]] * [[(X)HTML/Deprecated|Zdeprecjonowane elementy i atrybuty (Deprecated)]]

Języki związane z (X)HTML

Znacznikowe: [[XML]], [[XSL]] Skryptowe: [[JavaScript]] Opisujące wygląd dokumentu: [[CSS]]

Applet

 • 2021-12-26 10:12
 • 0 komentarzy
 • 196 odsłon

Znaki specjalne w HTML

 • 2021-09-23 14:25
 • 0 komentarzy
 • 799 odsłon

<td> - komórka w tabeli (table data cell)

 • 2021-09-03 16:03
 • 3 komentarzy
 • 2967 odsłon

Ins

 • 2006-12-22 17:06
 • 0 komentarzy
 • 2663 odsłony

Pozycjonowanie

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3099 odsłon

Frame

 • 2021-09-23 15:38
 • 4 komentarzy
 • 2917 odsłon

Doctype

 • 2006-07-19 12:25
 • 0 komentarzy
 • 1523 odsłony

<link> - odnośnik

 • 2021-09-03 17:25
 • 2 komentarzy
 • 3357 odsłon

<address> - dane kontaktowe

 • 2021-09-03 17:31
 • 0 komentarzy
 • 3465 odsłon

<var> - zmienna lub argument

 • 2021-09-03 15:52
 • 4 komentarzy
 • 2839 odsłon

<tt> - teletype [Nie wspierany]

 • 2021-09-04 12:21
 • 2 komentarzy
 • 2441 odsłon

<code> - kod języka programowania

 • 2021-09-03 14:59
 • 2 komentarzy
 • 2328 odsłon

<bdo> - kierunek tekstu

 • 2021-09-03 15:44
 • 0 komentarzy
 • 3081 odsłon

Sub

 • 2021-12-26 10:18
 • 2 komentarzy
 • 2417 odsłon